فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

مقدمه:

بسم الله الرحمن الرحیم
صلوات یعنی چه؟
صلوات چه اثری در روح انسان دارد؟
صلوات چه ذکری است؟
صلوات چه آثاری در دنیا و برزخ و قیامت دارد؟
صلوات یعنی پیامبر و آل او.
صلوات بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.
صلوات تحفه ای از بهشت است.
صلوات روح را جلا می دهد.
صلوات عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.
صلوات نوری در بهشت است.
صلوات نور پل صراط است.
صلوات شفیع انسان است.
صلوات ذکر الهی است.
صلوات موجب کمال نماز می شود.
صلوات موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.
صلوات موجب تقرب انسان است.
صلوات رمز دیدن پیامبر در خواب است.
صلوات سپری در مقابل آتش جهنم است.
صلوات انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.
صلوات جواز عبور انسان به بهشت است.
صلوات انسان را در سه عالم بیمه می کند.
صلوات از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است.
صلوات برترین عمل در روز قیامت است.
صلوات سنگین ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می شود.
صلوات محبوب ترین عمل است.
صلوات آتش جهنم را خاموش می کند.
صلوات زینت نماز است.
صلوات گناهان را از بین می برد.
صلوات بهترین داروی معنوی است.
چه خوب است که انسان دائم الصلوات باشد؛ چرا که پیامبر نیز دائم الصلوات است.
چه خوب است همیشه زبان انسان مشغول ذکر صلوات باشد.
چه خوب است که فضای جامعه و محیط کار خود را معطر به صلوات کنیم.
چه قدر از عمر می گذرد و حرف های بیهوده از زبان ما خارج می شود که دل انسان را سیاه می کند، صلوات فرستادن بهتر از سکوت و خیال بافی های بیهوده و سخنان بی ارزش است، پس اگر زبان مشغول صلوات باشد هم به عمر خود ارزش داده ایم و هم روح خود را جلا و فضای محیط خود را نورانی کرده ایم. بیاییم دنیا و و عالم برزخ و قیامت خود را با صلوات بیمه کنیم. و با این صلوات خداوند و اهل بیت علیهم السلام را خوشحال کنیم.

فصل اول: آثار و برکات صلوات در دنیا

بخش اول: استعانت پیامبران از صلوات