فهرست کتاب


پاداش و مجازات

شیخ صدوق

ثواب نیکی به دوستان صالح اهل بیت و...

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که نتواند به ما نیکی کند و به دوستان صالح ما نیکی کند، ثواب نیکی به ما برای او نوشته می شود.
و کسی که نتواند ما را زیارت کند و دوستان صالح ما را زیارت نماید، ثواب زیارت ما برای او نوشته می شود.

ثواب اهل قرآن

امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اهل قرت آن بالاترین درجات را پس از پیامبران و رسولان دارند. بنابراین، اهل قرآن را ضعیف و حقوق آنها را کم نشمارید؛ زیرا آنان نزد خداوند مقام ارجمندی دارند.

ثواب ختم قرآن در مکه

امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در مکه از یک جعمه تا جمعه دیگر یا کمتر یا بیشتر از این قرآن را ختم نماید و در روز جمعه قرائت قرآن را به پایان برساند، خداوند تمام پاداشها و حسناتی را که از اولین جمعه دنیا تا آخرین جمعه آن هست، برای او خواهد نوشت.
اگر در غیر جمعه قرائت قرآن را به پایان برسان، باز هم همین طور است.