فهرست کتاب


رجعت

محمدرضا ضمیری‏

سخن ناشر

رجعت یکی از اصول اعتقادی شیعه است بر اساس این اعتقاد پیش از برپایی قیامت گروهی از مؤمنان پاک سرشت و کافران زشت طینت پس از مرگ زنده شده و بار دیگر به دنیا برمیگردند تا سرانجام اعمال نیک و بد خود را دریابند و حاکمیت نهایی دولت حق را مشاهده کنند.
در این کتاب ابعاد مختلف این اصل اعتقادی از دیدگاه عقل و نقل مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با ظهور حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه تبیین شده است.
در اینجا لازم میدانیم که از حجةالاسلام آقای محمد رضا ضمیری که زحمت پژوهش و نگارش این کتاب را بر عهده گرفتند تشکر کنیم.

پیشگفتار

یکی از آرزوهای دیرینه بشر گسترش عدالت به معنای واقعی در سرتاسر گیتی است؛ و این و آرزو به شکل نوعی اعتقاد در ادیان الهی تجلی نموده است. در طول تاریخ کسانی که مدعی تحقق این ایده شدند؛ طرحها ریختند و چاره ها اندیشیدند، ولی، نتوانستند بشر خسته دل را امیدی بخشند. آری اندیشه ظهور مهدی، عجل الله تعالی فرجه الشریف، تنها چراغ فروزانی است که می تواند تاریکیها و غبار خستگی را از انسان دور کند. روزی که او می آید و حکومت واحد جهانی تشکیل می دهد، انحراف ها و بی عدالتیها را محو می سازد و ابرهای خود خواهی و نفاق را کنار می زند واقعی را در سایه حکومت اهل بیت، علیهم السلام، و پیاده شدن همه احکام الهی با تمام وجود احساس کند.
در آستانه این ظهور نورانی، حوادث شگفت انگیزی اتفاق می افتد که یکی از آنها بازگشت گروهی از مؤمنان واقعی برای درک و تماشای عظمت و شوکت جهانی اسلام خواهد بود. البته عده ای از کافران بدطینت نیز در این میان پیش از آخرت به دنیا بر می گردند تا به سزای پاره ای از اعمال ننگین خویش برسند. بازگشت گروهی از مؤمنان خالص و کافران ستمگر به این جهان پیش از قیامت رجعت نامیده می شود.
اعتقاد به رجعت یکی از اعتقادات
شیعه است و سایر مذاهب اسلامی به چنین امری ندارد.از این روی پیوسته رجعت یکی از موضوعات کلامی مورد اختلافات شیعه و سنتی بوده است.
اندیشمندان اسلامی کتب و مقالاتی گرانمایه در این موضوع نگاشته اند، که هر یک از سبکی ویژه برخوردار است.برخی به سبک روایی برخی دیگر در پاسخ به شبهات و دلایل مخالفان و برخی نیز شیوه فلسفی و... ما در این کتاب سعی کرده ایم به شیوه جامعی از نقلی و عقلی پایبند باشیم بخصوص که روایات با تحلیل و توجیه صحیح عرضه شده تا درک و فهم رجعت برای همگان میسر شود و خلاصه معنای لغوی، اصطلاحی، تاریخچه، دلایل وشبهات و برخی ویژگیهای رجعت را از دیدگاه عقل و نقل بیان خواهیم نمود.

گفتار اول:آشنایی با رجعت