فهرست کتاب


در جستجوی خدا «شگفتیها و عجائب در گذرگاه آفرینش »

مهدی احمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نام و یا خالق بی همتا و صلوات و درود خالصانه بر پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی علیه السلام و فرزندانش ائمه معصومین علیه السلام و لا سیما امام عصر (عج) منجی عالم بشریت از همه رذائل اعتقادی و اخلاقی و سیاسی و به یاد جمیع شهداء که با نثار جانشان زمینه رشد و شناخت حق را به جامعه فرسوده قرن حاضر، مهیا نموده اند تا همگام با قلم و قدم علمای دین، جامعه را با خدا و قرآن و قیامت آشنا سازند. ثواب این نوشتار را در طبقی از اخلاص نهاده و به ارواح طیبه همه شهداء و صلحا، معمار پیر انقلاب اسلامی ایران قدس سره و رهروان کوی حسینی و اموات خوشه چینان این کتاب خصوصاً ابوی اینجانب، مرحوم حاج روح الله احمدی تقدیم می دارم امید است که همگان بر سر سفره پیامبر علیه السلام و فاطمه علیه السلام و فرزندانش ائمه علیه السلام متنعم گردند.
التماس دعا

پیش در آمد

فطرت و خمیره ذاتی بشر با توحید عجین شده است. انسان در همه ادوار تاریخ بشر، در جستجوی خدا بوده و هست.
تفکر در اثرات و مخلوقات خالق هستی است. عقل انسان به عنوان پیامبر درونی انسان با هدایت پیامبران بیرون به یک قانون کلی دست یافته است که از وجود هر اثر و معلولی، پی به مؤثر و علت آن برده می شود. و این کبرای کلی پذیرفته شده است که هیچ معلولی و اثری در عالم هستی یافت نشده است که دارای منشأ و مؤثری نباشد لذا انسان جستجوگر در پی خالق عوالم وجود است.
حال هر چه پدیده ها و اثرات عظیم تر و مهمتر باشند نشان از عظمت خالق آنها دارند. علاوه بر پدیده ها و معلولهای این عالم، پیدایش نظم دقیق در بین آنها است که سبب اطمینان بیشتر بشر به وجود خالق هستی است. و این نظم در آفرینش است که همه بینندگان و تماشاگران را مبهوت خود ساخته و سرعتی مضاعف برای پذیرش حقیقت به انسان تشنه واقعیت عطا فرمود که بشریت را به ساحل نجات رهنمون می کند. کتاب حاضر در همین راستا در چهار فصل تدوین شده که در پیرامون پدیدهای عالم و شگفتی ها و عجائب در عوالم وجود از خلقت آسمانها و زمین و آنچه را که در آنها می بینیم، آفرینش انسان، حیوانات و گیاهان سخن به میان آمده است. البته سعی شده است بیشتر در امور و پدیدهای مهمه بحث شود تا از تطویل کاسته و متناسب با حوصله متعارف خوانندگان باشد اگر چه شما برادر یا خواهر مستحضرید که این گونه مطالعات قدرت ایمان و درجات خداشناسی انسان را مضاعف کرده و روحیه ذکر و مناجات در خلوت و جلوت را تقویت می کند. باشد که علاوه بر هدایت پدیده های هستی که هر یک به عنوان تابلوی راهنمایی که سمت و سوی فلش راهنمای آن به سوی ذات یکتا است، از هدایت پروردگار عزیز و مقتدر برخوردار باشیم چرا که انسان به نفس و گذار شده، در عالم آخرت کوله باری از حسرت و آه، بر دوش خواهد داشت. امید آنکه با تلاش و جستجو در پی یافتن حقائق در کتب نفس و آفاق به شناخت خویشتن دست یافته تا در نهایت در ساحل معرفت حق بار یابیم. آمین یا رب العالمین.
قم المقرسه - جور کریم اهل بیت فاطمه معصومه علیه السلام

فصل اول شگفتی ها و عجائب در آفرینش آسمان ها و زمین