فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است او را به درک واصل گرداند

بسمه تعالی
رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسوولین نظام جمهوری اسلام نسبت می دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو می گردد. حضرت امام خمینی - مد ظله - فرمودند: این موضوع صد در صد تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال، تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند.
حضرت امام اضافه کردند: اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع تر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانا واجب است آنچه را که در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند. (555)

والله اگر قدرت داشتم خودم او را می کشتم

مجله پاسدار اسلام: حضرت امام وقتی از مضمون ابن کتاب کفرآمیز (آیات شیطانی) مطلع شدند، از خشم بر خود لرزیدند و فرمودند: والله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصاً می رفتم و او (سلمان رشدی) را می کشتم. (556)

حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد

آل سعود با کشتن میهمانان خدا و به خاک و خون کشیدن بهترین بندگان حق، نه تنها حرم را، که جهان اسلام را آلوده به خون شهیدان نمود و مسلمانان و آزادگان را عزادار ساخت... و برخلاف راه و رسم آزادگی، از زنان و مردان، از مادران و پدران شهید، از جانبازان بی پناه ما کشته ها گرفتند و در آخرین لحظات نیز با ناجوانمردی و قساوت بر پیکر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشکیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند. انتقام از چه کسانی و از چه گناهی؟ انتقام از کسانی که از خانه خویش به سوی خانه خدا و خانه مردم هجرت نموده بودند! انتقام از کسانی که سال ها کوله بار امانت و مبارزه را بر دوش کشیده بودند! انتقام از کسانی که همچون ابراهیم علیه السلام از بت شکنی بر می گشتند! شاه را شکسته بودند! شوروی و آمریکا را شکسته بودند! کفر و نفاق را خرد کرده بود...
ان شاء الله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود بر طرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد. (557)