فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

ملت شیعه از اسرائیل متنفر و منزجر است

تاسف بالاتر تسلط اسراییل و عمال اسراییل است بر بسیاری از شوون حساس مملکت و قبضه نمودن اقتصادیان آن به کمک دولت و عمال دستگاه جبار. اسیرائیل با دول اسلامی در حال جنگ است و دولت ایران با کمال دوستی با او رفتار می کند همه نحو وسایل تبلیغ و ورود کالاهای آن را فراهم می سازد.
من کراراً اعلام خطر کرده ام، خطر برای دیانت مقدسه، خطر برای استقلال مملکت، خطر برای اقتصاد کشور. من از کلمه الکفر مله واحده که از سازمان ها به دست و دهان ها افتاده متاسفم، این کلام بر خلاف نص کلام الله و برای پشتیبانی از اسراییل و عمال اسراییل است، مقدمه شناسایی اسراییل است، برای پشتیبانی از عمال اسراییل و فرقه ضاله منحرفه است. من متاسفم از این که در مملکت اسلامی، برخلاف قانون اساسی، اوراق ضاله مخالف با نص قرآن و ضروریات دین مقدس نشر می شود و دولت ها از آن پشتیبانی می کنند. کتاب انتقاد که بر رد قرآن مجید نوشته شده و طرح قانون خانواده که بر خلاف احکام ضروریه اسلام و خلاف نص کلام الله مجید طرح و منتشر می گردد و کسی نیست از دولت ها استیضاح کند.
من متاسفم از رفتار سازمان ها با مجالس تبلیغ احکام و عزاداری بر سید مظلومان - علیه الصلاه والسلام - هر کسی به طور کلی از ظلم و ظالم بحث کرد، اکنون در زندان به سر می برد یا مدت ها به سر برده است: تمام مجالس در تحت فشار و صاحبان آنها در فشارهایی جانفرسا بوده و هستند. اشخاص متدین را به جرم آنکه در عاشورا دسته راه انداخته اند و شعار ضد اسرائیل با خود داشته اند، به حبس و زجر و شکنجه کشیدند و اکنون هم در حبس به سر می برند، با آنکه با کمال آرامش حرکت می کردند.
من به جمیع دول اسلام و مسلمین جهان در هر جا هستند اعلام می کنم که ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسراییل متنفرند و از دولت هایی که با اسراییل سازش می کنند متنفر و منزجرند. این ملت ایران نیست که با اسراییل منفور در حال سازش است، ملت ایران از این گناه بزرگ بری است، این دولت ها هستند که به هیچ وجه مورد تایید ملت نیستند. از خداوند تعالی عظمت اسلامی و حفظ احکام اسلام را خواستار است.(547)

ملاقات وزیر امور خارجه شوروی

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان: صبح روزی که قرار بود ادوارد شوارد نادزه وزیر امور خارجه شوروی برای تقدیم پاسخ گورباچف خدمت امام مشرف شود، طبق معمول روزهای دیگر، راس ساعت 8 برای تشرف به محل همیشگی رفتم. امام بر خلاف معمول هنوز امام به اتاق ملاقاتها تشریف نیاورده بودند.
وزیر امور خارجه شوروی همراه مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به طور ایستاده در اتاق منتظر قدوم امام بودند، برای پذیرایی دو کار بی سابقه انجام گرفته بود: یکی آنکه برای اولین بار چند صندلی، که البته از جای دیگر عاریه آورده بودند، برای نشستن هیات مزبور در اتاق چیده شده بود و دیگر آنکه حاج عیسی یک سینی چای آورد و حاضران همین طور که ایستاده بودند مشغول نوشیدن آن شدند.
به جز مترجم روسی، سفیر شوروی نیز در اتاق بود ولی دیگر همراهان شوارد نادزه در حیاط بودند.
انتظار سنگینی بر فضای اتاق حاکم بود، سر انجام امام در حدود ساعت هشت و نیم با همان هیاتی که در تلویزیون مشاهده شدند وارد و بدون تامل و توقف و بدون این که در چهره کسی نگاه کنند از میان افراد گذشته و روی جایگاه همیشگی شان نشستند. در همین حال وزیر امور خارجه شوروی نیز روی صندلی نشست... شوارد نادزه به عنوان رییس دیپلماسی و نماینده ابر قدرت شرق که چهره با صلابت و حرکتهای با طمانینه او در محافل بزرگ بین المللی و کاخهای مجلل قدرتمندان غربی، در فیلمهای خبری بسیار دیده شده است، در این اتاق محقر و ساده، در حالی که شاید برای اولین بار با پای برهنه روی فرشی کهنه و رنگ باخته در یک مجلس رسمی قدم گذاشته بود وضعیت دیگری داشت... من نمی دانم ارتعاش خفیفی که هنگام خواندن پاسخ گورباچف در دست او مشهود بود ناشی از پیری بود یا چیزی دیگر! او در اولین لحظه که روی صندلی نشست، وضعیتی غیر مستقر داشت که در نامتعادل بودن کیفیت قرار گرفتن پاهای او مشهود بود، همین وضعیت تا آخرین لحظه که پیام نسبتاً طولانی را قرائت کرد و با سخنان امام ختم شد، همچنان ادام یافت. به جز سر و دست مرتعش او بقیه اندامش در طول مدت تشرف به سان مجسمه ای جامد و خشکیده بود. هم چننی همه شاهد بودیم مترجمی که به گفته آگاهان در همه جا با تسلط کامل در ترجمه زبان روسی بلبل زبانی می کرد، در این مقام نتوانست جمله ای را بدون لکنت - که سعی می کرد در سرفه ها و سینه صاف کردنهای مصنوعی خود پنهان کند - ادا نماید.
به هر حال پاسخ گور باچف، همراه با ترجمه آن پایان یافت.
در این لحظه منتظر پاسخ و واکنش حضرت امام بودند، امام حتی چگونگی آن در مخیله هیچ کس خطور نمی کرد. تمام وجود حاضران در چشمها و گوششان فشرده و چشمها به سوی امام دوخته شده بود. نماینده ابر قدرت شرق، یک بار دیگر خود را در برابر برخوردی غیر قابل پیش پیش بینی تصور یافت، حضرت امام بدون تامل، طی حدود یک دقیقه در سه فراز با صراحت و فارغ از هر نوع مجامله، جمله هایی را فرمودند که ضمن آن، از این که آقای گور باچف مطلب اصلی - که اساس نامه امام بود - را مورد توجه لازم قرار نداده، اظهار تاسف فرمودند و بعد در حالی که مترجم شروع به ترجمه فراز سوم کلمه های امام کرده بود، حضرت امام به محض تشرف به محضرشان بی اختیار به طرف معظم له کشیده می شدند و دستشان را می بوسیدند، ولی این بار حضرت امام چه در حال ورود و چه هنگام خروج با ترکیبی از هیبت و سرعت در حرکت، چنان وضعیت استثنایی و بی سابقه ای را به وجود آوردند که هیچ کس نتوانست از جایش تکان بخورد، چه رسد به این که مجالی برای دست بوسی و مصافحه پیش آید. (548)

خیلی هم مراعاتتان را کرده ام

دکتر علی اکبر ولایتی: در جلسه ای که امام خمینی قدس سره به مناسبت دهه فجر با سفر او شخصیتهای خارجی داشتند به هر دو قطب شرق و غرب تاختند، بعد از اتمام سخنان ایشان سفیر شوروی سابق نزد من آمد و گفت: آمریکا دشمن شماست، چرا به ما حمله کردید؟ ما که با شما همکاری داریم.
من گلایه او را خدمت حضرت امام عرض کردم، امام در حالی که روی خود را بر می گرداند فرمود: تازه خیلی هم مراعاتتان را کرده ام. (549)