فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

به دیدن مسابقه کشتی می رفتند

مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی: امام در نوجوانی گاهی اوقات به بعضی محله ها که مسابقه کشتی بود می رفتند و مسابقه را تماشا می کردند. ایشان خاطره شیرینی در مورد کشتی حاج آقا کمال کمالی پهلوان قمی با پهلوانی که برای مسابقه با او از روسیه به قم آمده بود، تعریف می کردند که پهلوان روسی قوی تر بود ولی حاج آقا کمال او را برد نزدیک سنگی و او را هل داد پهلوان هم از سنگ خبر نداشت، پایش به آن خورد و از پشت افتاد. و فوراً قمی ها حاج آقا کمال را روی دست به عنوان برنده به حرم حضرت معصومه علیها السلام بردند. (368)

به ژیمناستیک بیشتر نظر داشتند

مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی: امام ورزش را دوست داشتند، ولی رشته خاصی را ترجیح نمی دادند. شاید بشود گفت که به کشتی و ورزش باستانی بیشتر علاقه داشتند. ولی ژیمناستیک بیشتر از سایر ورزشها، جلب نظر ایشان را می کرد.
در پرش طول و ارتفاع خود در کودکی تمرین داشتند و دو دست و یک پای ایشان در اثر همین ورزشها شکسته بود. بیش از ده جای سر و چند جای پیشانی ایشان نیز شکستگی داشت. (369)

از بازوهای شما کشتی گیران خوشم می آید

حجت الاسلام والمسلمین علی دوانی: در یک از فیلم های تلویزیونی دیدیم که وقتی امام در اوایل انقلاب از تهران به قم رفتند، دسته دسته قشرهای مختلف به دیدار ایشان می آمدند؛ از جمله روزی عده ای از کشتی گیران با بدن های ورزیده و پیراهن های آستین کوتاه خدمت امام رسیدند، امام آنها را مورد تفقد خاصی قرار دادند و بیاناتی راجع به اهمیت ورزش و این که عقل سالم در بدن سالم است، ایراد فرمودند. به ورزشکاران هم که دچار تعجب شده بودند، اجازه دادند اظهاراتی بکنند. در آن فیلم امام نتوانستند خود داری کنند و با خند اظهار داشتند: من از این بازوهای شما خوشم می آید. (370)