فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

فوتبال

حجت الاسلام والمسلمین علی دوانی: حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی در زمان حیات امام در یک مصاحبه خصوصی که درباره زندگی خود می گفت، اظهار می کرد: امام ما را در انتخاب کارمان آزاد می گذاشت. مثلاً من علاقه زیادی به فوتبال و بر سر آن چندین بار دست هایم شکست که هنوز آثار آن هست. آن موقع ها ما هم در قم اطلاع داشتیم که ایشان بهترین فوتبالیست دبیرستان خود است. پدری که برای سلامتی خود دهها سال پیش، این ورزش مهم را با حفظ لباس روحانیت معمول می داشت، طبیعی است که کاری به انجام آن توسط فرزند دبیرستان خود نداشته باشد و آن را جهت ورزیدگی بدن برای او لازم بداند، به خصوص که مورد علاقه او هم بوده است. (365)

نشاط در کودکی

حجت الاسلام والمسلمین مسعودی خمینی: آقای پسندیده نقل می کردند که امام در جوانی در دویدن و مسابقه دو، نفر اول جوانان خمین بودند و در سن هشت - نه سالگی بیشترین حد پرش را نسبت به سایر هم بازیهای خود داشتند که یک بار هم پایشان آسیب دید. (366)

ورزش را رها نمی کردند

خانم زهرا مصطفوی: شبی امام دراز کشیده بودند و داشتند طبق برنامه، ورزش و نرمش انجام می دادند، از تلویزیون هم برنامه ای پخش می شد که امام به آن نگاه می کردند. از بالای سرشان که نگاه کردم دیدم در عین این که دارند حرکات نرمش شان را می شمارند، به تلویزیون هم نگاه می کنند. برنامه ایشان این گونه نبود که در این مواقع به خاطر دیدن تلویزیون، برنامه ورزش را رها کنند. ایشان طبق برنامه چون زمان نرمش بود این کار را دنبال می کردند. (367)