فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

چیزی که مهم است دختر است

خانم فرشته اعرابی: علاقه آقا به دختر خیلی زیاد بود، یعنی به کسانی که فرزند دختر داشتند می گفتند: آن چیزی که مهم است، دختر است. همیشه می گفتند: آن کسی که مورد علاقه می تواند قرار بگیرد دختر است. شاید به همین خاطر بود که عقیده داشتند از دامن زن مرد به معراج می رود. (362)

کسی که دختر ندارد، اولاد ندارد

خانم زهرا اشراقی: امام به بعضی از خانم های فامیل که می خواستند وضع حمل کنند می فرمودند: دعا کنید که بچه شما دختر باشد. برای این که دختر به مراتب بهتر از پسر است، کسی که دختر ندارد یعنی اولاد ندارد.(363)

او را در آغوش گرفته و صورت به صورت او گذاشتند

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان: وقتی در زمستان سال 63 خداوند فرزند دختری به من عطا فرمود. نوزاد را که برای تشرف به خدمت امام بردم با تبسم و نشاط کم سابقه ای اذن دخول دادن و فرمودند: بچه خودتان است؟ عرض کردم: بله و بلافاصله دستشان را به علامت تحویل کودک جلو آورده همزمان پرسیدند: دختر است یا پسر؟ عرض کردم: دختر است. او را در آغوش گرفته و صورت به صورت او گذاشته و پیشانی او را بوسیدند و در این حال فرمودند: دختر خیلی خوب است، دختر خیلی خوب است، دختر خیلی خوب است. و در گوشش دعا خواند سپس از اسم او سوال فرمودند: به عرض رساندم: آقا اسم برایش انتخاب نکرده ایم، گذاشته ایم حضرت عالی انتخاب بفرمایید. و حضرت امام بدون تامل سه بار فرمودند : فاطمه خیلی خوب است. (364)