فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

هیچ گونه سخت گیری نمی کردند

خانم فریده مصطفوی: امام در زندگی داخلی بچه ها و حتی خانمشان هیچ گونه دخالتی نمی کردند و همه را آزاد می گذاشتند. تا زمانی که خلاف شرع پیش نمی آمد ایشان هم هیچ کاری نداشتند. در معاشرت، لباس پوشیدن و رفت و آمد هیچ گونه سخت گیری نمی کردند. (355)

تنها محدودیت، رعایت مسایل دینی بود

آیت الله فاضل لنکرانی: به دلیل آشنایی و رفاقتی که با مرحوم حاج آقا مصطفی داشتم، اطلاع پیدا کردم که امام در منزل هیچ گونه تحمیل و استبدادی را نسبت به همسر و فرزندان خود اعمال نمی کردند، و برای آنها نوعی آزادی قایل بودند.
چنان که حتی به وسیله سوال نمی خواستند که عقیده خود را تحمل کنند. تنها محدودیتی که در خانواده امام وجود داشت، رعایت مسایل دینی بود. به طور مثال آنها هر گز نباید به غیبت، تهمت و نظایر این موارد دست می یازیدند. (356)

طلبه شدن حاج احمد آقا

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی: امام، فرزندانشان را اعم از زن و مرد در انتخاب هر شیوه و هر مشی که خودشان مصلحت می دانستند، آزاد می گذاشتند. خود این آزادی انتخاب و حرکت، بیانگر بینش امام نسبت به مسایل اجتماعی در خصوص مرد و زن است.
معروف است بعد از آنکه حاج احمد آقا دیپلم گرفت، می توانست وارد مشاغل اجتماعی بشود. امام به دامادشان مرحوم اشراقی گفتند: به احمد بگویید اگر مایل است طلبه بشود و در سلک روحانیت باشد، من می توانم از موجوده شرعیه و یا امکانات مالی که هست و دارم به او کمک کنم والا او دیگر به حدی رسیده که بتواند برای خودش راهی را انتخاب کند و طبیعتاً در آمدنش را نیز کسب کند.
اوایل، داماد امام رویشان نمی شد که به فرزند امام این پیغام را برسانند، یعنی بگوید شما یا بروید کار بگیرید و یا بیایید روحانی بشوید. امام احساس کردند که شاید دامادشان نگوید، این بود که خودشان به صراحت برای احمد آقا نوشتند: یکی از دو راه را انتخاب کنید. اگر می خواهید روحانی شوید، مشمول کسانی می شوید که لیاقت و شایستگی دریافت وجود را دارند، والا راهی دیگر را انتخاب کنید و ادامه بدهید. (357)