فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

ایشان را بخشیدم

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان: در مواردی متعدد افرادی که نسبت به شخص امام توهین و بدگویی کرده و سپس مستبصر و پشیمان می شدند، به وسیله نامه از محضر ایشان در خواست عفو و بخشش می کردند، همه این موارد به عرض امام می رسید و حضرت امام، بدون استثنا در تمام موارد می فرمودند: ایشان را بخشیدم. از جمله... یک مسلمان عرب تبار از آمریکا نامه ای برای امام نوشته بود: من با توهین به شما مرتکب گناهی بزرگ شده ام و این گناه به صورت کابوسی وحشتناک، همواره آزارم می دهد. وی ملتمسانه درخواست عفو کرده بود. وقتی به عرض امام رسید، با آهنگی آکنده از محبت و عاطفه فرمودند: ایشان را بخشیدم. (331)

سراغ آنها را می گرفتند

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان: چه بسا افراد بی هویت و مغرض و جاهلی که در قم و نجف امام را مورد بدترین آزارهای روحی، تهمتها، افتراها و توهینها قرار دادند، که نمونه آن را امام در پیام به حوزه ها و روحانیت در مورد آب کشیدن ظرف آب فرزندشان در مدرسه فیضیه به این جرم که فلسفه می گفتند اشاره کردند.
ولی امام چه قبل از انقلاب که به مرجعیت اعلا و مطلق در حوزه دست یافتند، و چه بعد از انقلاب که به واج عظمت و قدرت همه جانبه نایل شدند، گویی حتی در یک مورد به ذهنشان خطور نکرد که در صدد تلافی و انتقام بر آیند، بلکه بر عکس، موارد بسیار و افراد متعددی از این طایفه را که علاقه مندان امام به خاطر سوابق سیاه و آزارهایشان نسبت به امام حاضر نبودند آنها را زنده ببینند، امام ابتدا به ساکن سراغ آنها را می گرفتند و به آنها کمک می کردند، و اگر مریض بودند کسی را از طرف خود به عیادتشان می فرستادند و گرفتاریهای شخصی آنان را در حد توان بر طرف می کردند.(332)

توبه کنید که خداوند ارحم الراحمین است

من به گروه ها و گروهک ها و اشخاصی که در ضدیت با ملت و جمهوری اسلامی و اسلام فعالیت می کنند... وصیت خیر خواهانه در این آخر به شما می کنم که اولاً با این ملت طاغوت زده رنج کشیده که پس از دو هزار و پانصد سال ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتکارانی همچون رژیم پهلوی و جهانخواران شرق و غرب نجات داده، به جنگ و ستیز بر خاسته اید، چطور وجدان یک انسان - هر چه پلید باشد - راضی می شود برای احتمال رسیدن به یک مقام، با میهن خود و ملت خود این گونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ آنها رحم نکند؟ من به شما نصیحت می کنم دست از این کارهای بی فایده و غیر عاقلانه بردارید، و گول جهانخواران را نخورید و در هر جا هستید اگر به جنایتی دست نزدید، به میهن خود و دامن اسلام برگردید و توبه کنید که خداوند ارحم الراحمین است و جمهوری اسلامی و ملت از شما ان شاء الله می گذرند... من تکلیف خود را که هدایت است اداء کردم و امید است به این نصیحت که پس از مرگ من به شما می رسد و شائبه قدرت طلبی در آن نیست گوش فرا دهید و خود را از عذاب الیم الهی نجات دهید. خداوند منان شما را هدایت فرماید و صراط مستقیم را به شما بنماید. (333)