فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

ما افتخار می کنیم که از هوایی استنشاق می کنیم که شما استنشاق می کنید

آقای غلامعلی رجایی: تازه عملیات غرور آفرین فتح المبین آغاز شده بود که با بیت امام تماس گرفتیم و اعلام کردیم وقت ملاقاتی را برای فرزندان بسیجی امام که برای اسلام و امت اسلامی با این فتح عظیم افتخار بزرگی را آفریده اند اختصاص دهند. بلافاصله موافقت شد. قطاری آماده شد و رزمندگان را با همان سر و وضع و لباس و کلاه و پیشانی بنده هایی که داشتند از منطقه عملیاتی به حسینیه جماران رساندیم. قبل از ملاقات، برادر محسن رضایی فرمانده کل سپاه، با اظهار تشکر از عنایت امام این پیروزی بزرگ را به ایشان از قول تمام رزمندگان اسلام تبریک گفتند؛ بعد امام شروع به صحبت کردند. ابتدای صحبت ایشان به دلیل گریه شوق و اشتیاق بچه ها مرتب قطع می شد، جو ملکوتی و عرفانی خاصی فضای حسینیه جماران را فرا گرفته بود، امام هم ساکت مانده بودند و به شور و حال فرزندان رزمنده خود می نگریستند. بعد از چند دقیقه صحبتشان را ادامه داده و فرمودند: ما افتخار می کنیم که از هوایی استنشاق می کنیم که شما از آن هوا استنشاق می کنید... بچه ها به محض شنیدن این جملات که علامت تواضع آن بزرگ مرد به رزمندگان اسلام بود گریه های بلندی سر دادند.
واقعیت این بود که امام رزمندگان همدیگر را خواب می شناختند و به همه عشق می ورزیدند. (294)

بوسه بر پیشانی بسیجی دلاور

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی: بعد از پیروزی عملیات والفجر 2 (عملیات در منطقه حاج عمران) به محضر امام رسیدیم. تعدادی از رزمندگان اسلام که در عملیات شرکت داشتند، افتخار دیدار با امام را در حسینیه جماران پیدا کردند... ما بین این دیدارها یکی از رزمندگان پاک و مخلص بسیجی به نام مرتضی جاویدی (که بعدها به فیض شهادت رسید) از طرف فرماندهی محترم سپاه و این جانب به عنوان اسوه رزمندگان به محضر امام معرفی گردید. این چهره دلاور که از خطه فارس(روستایی نزدیک فسا) بود در این عملیات در سمت فرماندهی یکی از گردان های تیپ 33 المهدی حماسه آفرین بود و حدود یک هفته در حالی که در محاصره تنگ دشمن بود راه حاج عمران به تنگ در بند را قطع کرده و زمینه پیروزی رزمندگان اسلام را فراهم کرده بود، بعد از معرفی، جاویدی سر و صورت و پیشانی و دست امام را بوسید و آرام در کنار فرمانده اش قرار گرفت. در این لحظه صحنه جالبی رخ داد و آن این بود که امام بزرگوار با آن قامت بلند و مبارکشان خم شده و به پیشانی آن بسیجی دلاور بوسه زدند. این جانب از دیدن این منظره عشق و علاقه عمیق امام را به فرزندان بسیجی خود دریافتم. (295)

شما قلب پاکی دارید

به نقل از دفترچه خاطرات خانواده شهید مرتضی جاویدی: وقتی فرمانده سپاه، سردار شهید مرتضی جاویدی را به عنوان رزمنده و فرماندهی نمونه که نقش مهمی را در حفظ مواضع متصرفی نیروهای اسلام در جبهه غرب داشت به امام معرفی نمود، امام خم شدند و پیشانی این شهید را بوسیدند و به او فرمودند: شما قلب پاکی دارید، قدر قلب پاک خودتان را بدانید. (296)