فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

من شرمنده این مردم مستضعف هستم

حجت الاسلام والمسلمین توسلی: همان طور که توده مستضعف و محروم به امام عشق می ورزند. ایشان نیز به همین نسبت به این قشر محبت داشته ما این تعبیر را مکرر را از امام می شنیدیم که می فرمودند: من شرمنده این مردم مستضعف هستم و از این که نتوانستم در این مدت برای اینها کاری انجام دهم خجل هستم. استکبار نگذاشت که به وعده هایی که داده بودم عمل کنم و برای این مردم محروم و مستضعف کاری انجام بدهم. (289)

رزمندگان و بسیجیان

چقدر تو را دوست دارم

مرحوم سرلشکر ظهیر نژاد: امام، در سه مناسبت که خدمت ایشان مشرف بوده ام به من اظهار محبت می فرمودند که خود من شرمنده محبت ایشان هستم.
در یکی از این دیدارها در حالتی که دست مرا در دست مبارک خودشان گرفته بودند فرمودند: می دانی من چقدر تو را دوست دارم. (290)