فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید

آقای مهندس میر حسین موسی: یک بار بحث در رابطه با مسایل سیاست خارجی بود که یک مقدار احتیاج به کارهای دیپلماتیک پنهان وجود داشت. با امام مشورت شد. ایشان فرمودند: کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید. باید کسی در اجرا باشد تا بفهمد عظمت این حرف یعنی چه. از اول زندگی سیاسی امام تا آخر هیچ نوع تناقضی در مسایلی که می گفتند: از گذشته و آینده و در تصمیمات پنهان و آشکار ایشان پیدا نمی شود. (246)

مردم در جریان مسایل باشند

حجت الاسلام والمسلمین ری شهری: سران سه قوه و همچنین بنده با پخش مصاحبه اعترافات مهدی هاشمی موافق نبودیم، زیرا معتقد بودیم که این مصاحبه به اعتبار آقای منتظری لطمه خواهد زد. من نظر خود را از طریق دفتر به اطلاع امام رساندم. در پاسخ به این جانب گفته شد: نظر امام این است که آنچه در این مصاحبه در رابطه با آقای منتظری است باید پخش شود و مردم در جریان مسایل باشند. (247)

از پزشکان ایرانی استفاده شود

دکتر منوچهر دوایی: در دوران بیماری و معالجاتی که در مورد امام صورت می گرفت ایشان تاکید فراوانی داشتند که برای درمان ایشان تنها از پزشکان و استادان ایرانی استفاده شود.
مرحوم حاج احمد آقا از قول امام نقل و تاکید می کرد که در تصمیمات درمانی، ایشان را فقط به عنوان فردی از آحاد مردم ایران به نام مصطفوی در نظر بگیرند. (248)