فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

دیگر خیالم راحت شد

حجت الاسلام والمسلمین فاضل هرندی: لحظه ای که هواپیمای آقای هاشمی رفسنجانی از سفر هند بر روی زمین فرودگاه نشست، امام به کسانی که در محفل شان بودند رو کرده و گفتند: الان دیگر خیالم راحت شد که آقای هاشمی سالم برگشت. امام برای سلامتی او نذر کرده بودند، لذا فرمان دادند گوسفند کشته شود و 15 هزار تومان فقرا تقسیم گردد.(133)

امام نذر کرده اند

آیت الله یوسف صانعی: با شنیدن خبر ترور آقای رفسنجانی به طرف اقامتگاه امام در قم به راه افتادیم. وقتی به آن جا رسیدیم دیدیم دارند گوسفندی را سر می برند.
پرسیدیم: این برای چیست؟ گفتند: امام نذر کرده اند. و چون معلوم شده است که خطر رفع شده، قربانی می کنند. (134)

آقای بهشتی ما حفظ الغیب اشخاص را دارد

رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای: یک بار در آن دوران درگیری و اختلاف شهید بهشتی و بنی صدر، امام فرمودند: آنها وقتی پیش من می آیند خیال خیال می کنند این آقایان پشت سر آنها حرف می زنند. ولی این آقای بهشتی ما حفظ الغیب اشخاص را دارد. (135)