فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

فرزندان امام

حالم مساعد نیست

حجت الاسلام والمسلمین انصار کرمانی: امام علاقه عجیبی به همسر و فرزندان و نوه ها و حتی بستگان خود دارند... یک روز حاج احمد آقا خواندن پیام امام به جایی رفته و امام صحبت ایشان را از رادیو می شنیدند. ایشان قبل از پیام گفت که امروز حالم مساعد نبود. آقا فوراً سراغ گرفتند که حال ایشان چطور است و چرا بیمارند؟ (53)

نصف ثواب مستحبات برای حاج آقا مصطفی