فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش نهم: بیماری

2206. تندرستی و حسادت

صحه الجسد، من قله الحسد.
تندرستی بدن، از کاستی حسادت است. (2197)

2207. ریزش گناهان

قال علیه السلام لبعض اصحابه فی عله اعتلها: جعل الله ما کان من شکواک حطا لسیئاتک، فان المرض لا اجر فیه، و لکنه یحط السیئات، و یحتها حت الاوراق .
امام علیه السلام به یکی از یارانش که دچار دردی شده بود فرمود: خداوند آن چه را که از آن گله داری جبران گناهت سازد، راستی که بیماری پاداشی ندارد، ولی گناهان را محو می کند و به مانند برگ های خزانی آن ها را فرو می ریزد. (2198)