فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2121. یاور حق

رحم الله رجلاً رای حقاً فاعان علیه، او رای جوراً فرده، و کان عوناً بالحق علی صاحبه .
خدای بزرگ رحمت کند بر مردی که حق را بییند و یاور آن باشد، یا ستمی را مشاهده کند و آن را باز دارد و یار و مددکار صاحب حق باشد. (2112)

2122. معرفت به باطل

لا تعرفون الحق کمعرفتکم الباطل، و لا تبطلون الباطل کابطالکم الحق!
آن چنانکه با باطل آشنایید حق را نمی شناسید و آن سان که حق را باطل می کنید در صدد از بین بودن باطل نیستید. (2113)

2123. نتیجه سستی

من اطاع التوانی ضیع الحقوق.
کسی که پیرو سستی و کاهلی باشد، حقوق افراد را ضایع خواهد کرد. (2114)