فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2119. محبوب ترین کارها

ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، و اعمها فی العدل، و اجمعها لرضا الرعیه .
باید که میانه روی در حق، و گسترش عدالت، و عمل به آن چه که بیش از هر چیز مایه دلخوشی همه مردم است از نظر تو محبوب ترین کارها باشد. (2110)

2120. یاری خدا از حق جویان

الا و ان الله سبحانه قد جعل للخیر اهلا، و للحق دعائم، و للطاعه عصماً، و ان لکم عند کل طاعه عوناً من الله سبحانه یقول علی الالسنه، و یثبت الافئده فیه کفاء لمکتف، و شفاء لمشتف .
آگاه باشید! خداوند برای خوبی ها مردمی و برای حق ستون های استواری و برای اطاعت نگهدارنده ای قرار داد و هر گامی که در اطاعت برمی دارید، یاوری از طرف خدای سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروی آن ها سخن می گویند و دل ها با کمک آنها استوارند، و برای یاری طلبان یاور و برای شفا خواهان شفا دهنده اند. (2111)

2121. یاور حق

رحم الله رجلاً رای حقاً فاعان علیه، او رای جوراً فرده، و کان عوناً بالحق علی صاحبه .
خدای بزرگ رحمت کند بر مردی که حق را بییند و یاور آن باشد، یا ستمی را مشاهده کند و آن را باز دارد و یار و مددکار صاحب حق باشد. (2112)