فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2108. تلاش در راه حق

خض الغمرات للحق حیث کان، و تفقه فی الدین .
برای نیل به حق و حقیقت هرجا که باشد در حوادث شدید غوطه ور شو و حقایق دین را فراگیر! (2099)

2109. روشنی راه حق

نفسک نفسک! فقد بین الله لک سبیلک، و حیث تناهت بک امورک .
بر خود بترس، بر خود بترس، که همانا خدا راه سعادت را برای تو بیان فرموده، همان جا که کارت به آن منتهی گردیده، برایت کافی است در همان جا درنگ بنما. (2100)

2110. حق مردم بر علی و حق علی بر مردم

ایها الناس! ان لی علیکم حقا، و لکم علی حق: فاما حقکم علی فالنصیحه لکم... و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، و النصیحه فی المشهد و المغیب .
ای مردم! حقی من بر شما دارم و حقی شما بر من دارید. خیرخواهی درباره شما و تنظیم و فراوان نمودن بیت المال برای تهیه معیشت سالم برای شما و تصدی بر تعلیم شما که از جهل نجات پیدا کنید. و اما حق من بر شما: وفا به بیعتی است که با من کرده اید و خیرخواهی در حضور و غیاب. (2101)