فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2107. یاوران حق

فی الصالحین من اصحابه - : انتم الانصار علی الحق، و الاخوان فی الدین... فاعینونی بمناصحه خلیه من الغش .
درباره یاران صالحش فرمود: شمایید یاران حق و برادران یکدیگر در دین. پس مرا در خیرخواهی خالی از خیانت کمک کنید. (2098)

2108. تلاش در راه حق

خض الغمرات للحق حیث کان، و تفقه فی الدین .
برای نیل به حق و حقیقت هرجا که باشد در حوادث شدید غوطه ور شو و حقایق دین را فراگیر! (2099)

2109. روشنی راه حق

نفسک نفسک! فقد بین الله لک سبیلک، و حیث تناهت بک امورک .
بر خود بترس، بر خود بترس، که همانا خدا راه سعادت را برای تو بیان فرموده، همان جا که کارت به آن منتهی گردیده، برایت کافی است در همان جا درنگ بنما. (2100)