فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2103. کوران راه حق

من تعمق لم ینب الی الحق؛ و من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق .
آن که (در کار دیگران) کنجکاوی کند به حق نمی رسد، و آن که در اثر جهل به نزاع و ستیز زیاد برخیزد، همواره از دیدن حق کور خواهد بود. (2094)

2104. آفت پاسخ انبوه

اذا ازدحم الجواب، خفی الصواب.
هرگاه پاسخ ها درهم و انبوه شود، پاسخ درست پوشیده ماند. (2095)

2105. هر کس حق به او سود نرساند...

الا و انه من لا ینفعه الحق یضره الباطل، و من لا یستقیم به الهدی، یجربه الضلال الی الردی .
هشیار باشید! کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش نسازد، گمراهی به هلاکتش خواهد کشید. (2096)