فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2090. کم ترین حق خداوند

اقل ما یلزمکم لله الا تستعینوا بنعمه علی معاصیه .
کم ترین حقی که لازم است برای خداوند متعال رعایت کنید این است که از نعمت هایش در عصیان و نافرمانی اش کمک و بهره نگیرید. (2081)

2091. حذر از مقابله برابر حق

من ابدی صفحته للحق هلک.
هر که در برابر حق سینه سپر کند نابود شود. (2082)

2092. سخن علی (ع) به ابوذر هنگام تبعیدش

لابی ذر لما اخرج الی الربذه - : ما احوجهم الی ما منعتهم، و ما اغناک عما منعوک! و ستعلم من الرابح غداً .
امام علیه السلام به ابوذر در هنگام تبعیدش به ربذه فرمود: چه نیازمندند آنان به چیزی که تو از آن منعشان کردی و چه بی نیازی تو از آن چه تو را از آن منع کردند! و به زودی خواهی دانست که فردا برنده کیست! (2083)