فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش پنجم: حق و باطل

2067. جایگاه حق و باطل

من کتابه الی معاویه - : الا و من اکله الحق فالی الجنه، و من اکله الباطل فالی النار .
امام علیه السلام به معاویه نوشت: آگاه باش! آن کس که بر حق بوده جایگاهش بهشت است و آن کس که بر باطل باشد در آتش است. (2058)

2068. نتیجه ظلم و ستم

ان البغی و الزور یوتغان المرء فی دینه و دنیاه، و یبدیان خلله عند من یعیبه .
همانا ظلم و ستم و کارهای خلاف حق، انسان را در دین و دنیایش به هلاکت می اندازد، و نقایص و عیوبش را نزد عیب جویان آشکار و نمایان می سازد. (2059)