فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2042. شیطان را بفریب!

لا تجعلن للشیطان فیک نصیباً، و لا علی نفسک سبیلا .
شیطان را از خود بهره مند مساز و راه او را در نفس خود باز مگذار. (2033)

2043. حزب شیطان

اسی ان یلی امر هذه الامه سفهاوها و فجارها، فیتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و الصالحین حربا، و الفاسقین جزبا .
اندوه و تاسف من از این است که بی خردان و نابکاران این امت را به دست گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگی خود گیرند و با صالحان بستیزند و تبهکاران را دار و دسته خود کنند. (2034)

2044. منافقان حزب شیطان اند

من خطبه له یصف فیها المنافقین - : هم لمه الشیطان، و حمه النیران: اولئک حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون .
قسمتی از خطبه آن حضرت در توصیف منافقان: آنان گروه شیطان و شعله آتش جهنم هستند. آنان دار و دسته شیطان اند و بدانید که پیروان شیطان بازنده و زیانکارند. (2035)