فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2037. ترس از خدا

اتق الله فی نفسک، و نازع الشیطان قیادک .
از خدا بترس، و با شیطان که در رام کردن تو می کوشد، بستیز! (2028)

2038. بسیج حزب شیطان

من خطبه له حین بلغه خیر الناکثین بیعته - : الا و ان الشیطان قد ذمر جزبه، و استجلب جلبه، لیعود الجور الی اوطانه، و یرجع الباطل الی نصابه. و الله ما انکروا علی منکراً، و لا جعلوا بینی و بینهم نصفاً .
قسمتی از خطبه آن حضرت که با شنیدن خبر بیعت شکنان ایراد فرمود: هان! شیطان دار و دسته خود را برانگیخته و سپاهش را بسیج کرده است تا ستم در جای خود برقرار ماند و باطل به جایگاه خود بازگردد، به خدا سوگند، ناروایی نبود که به من نسبت ندهند و میان من و خودشان به انصاف رفتار نکردند. (2029)

2039. پیامدهای اختلاف

ان الشیطان یسنی لکم طرقه، و یرید ان یحل دینکم عقده عقده، و یعطیکم بالجماعه الفرقه، و بالفرقه الفتنه. فاصدقوا عن نزغانه و نفثاته .
همانا شیطان راه های خود را برای شما آسان و هموار می کند و می خواهد بندبند دین شما را بگسلاند و به جای یکپارچگی پراکندگی نصیبتان کند و بر اثر پراکندگی فتنه و فساد پدید آورد. پس از وسوسه ها و افسون هایش روی گردان شوید. (2030)