فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2036. دوری از وسوسه های شیطان

اصدفوا عن نزغاته و نفثاته، و اقبلوا النصیحه ممن اهداها الیکم، و اعقلوها علی انفسکم .
از وسوسه های (شیطان) روی گردان شوید، و سخن کسی که همه شما را پند و اندرز می دهد بپذیرد و آن را برای خویش نگه دارید. (2027)

2037. ترس از خدا

اتق الله فی نفسک، و نازع الشیطان قیادک .
از خدا بترس، و با شیطان که در رام کردن تو می کوشد، بستیز! (2028)

2038. بسیج حزب شیطان

من خطبه له حین بلغه خیر الناکثین بیعته - : الا و ان الشیطان قد ذمر جزبه، و استجلب جلبه، لیعود الجور الی اوطانه، و یرجع الباطل الی نصابه. و الله ما انکروا علی منکراً، و لا جعلوا بینی و بینهم نصفاً .
قسمتی از خطبه آن حضرت که با شنیدن خبر بیعت شکنان ایراد فرمود: هان! شیطان دار و دسته خود را برانگیخته و سپاهش را بسیج کرده است تا ستم در جای خود برقرار ماند و باطل به جایگاه خود بازگردد، به خدا سوگند، ناروایی نبود که به من نسبت ندهند و میان من و خودشان به انصاف رفتار نکردند. (2029)