فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2029. یکی از سپاهیان بزرگ ابلیس

من کتاب له الی الحارث الهمدانی - : و احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس .

2030. پشیمانی یاران ابلیس

من کتاب له الی معاویه - : فاحذر یوماً یغتبط فیه من احمد عاقبه عمله، و یندم من امکن الشیطان من قباده فلم یجاذبه .
از روزی بترس که مسرور و شادمان شود کسی که عاقبت کار خود را پسندیده کند و پشیمان گردد کسی که زمام خود را به دست شیطان سپرده و برای گرفتن زمامش را دست شیطان تلاشی ننموده است. (2021)

2031. گرفتاران در دام ابلیس

الا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم... و لا تطیعوا الادعیاء... اتخذهم ابلیس مطایا ضلال، و جنداً بهم یصول علی الناس، و تراجمه ینطق علی السنتهم .
هلا! از پیروی مهتران و بزرگان خود را حذر کنید، حذر... و از بی بته های مدعی شرافت و بزرگی فرمان نبرید... ابلیس آنان را مرکب گمراهی کرده و سپاهی که با آن بر مردم می تازد و مقهورشان می سازد و سخنگویانی که از زبانشان سخن می گویند. (2022)