فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2010. اصلاحگر قلوب

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: ایمان هیچ بنده ای تکمیل نمی شود مگر این که قلب او در مسیر حق، استقامت داشته باشد و قلب او از استقامت محروم است تا زبانش در مسیر حق استوار گردد. (2002)

2011. برترین ایمان

لا ایمان کالحیاء و الصبر.
هیچ ایمانی همانند حیا و صبر نیست. (2003)

2012. سه مرحله ایمان

الایمان معرفه بالقلب، و اقرار باللسان، و عمل بالارکان .
ایمان، شناخت و معرفت با قلب (عقل) و اقرار به زبان و عمل کردن به اعضا و جوارح است. (2004)