فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1999. غایت اسلام

ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم. و ان للاسلام غایه فانتهوا الی غایته .
همانا برای شما نشانه ای است، پس با نشانه خود راه را بیابید و اسلام را غایت و هدفی است، پس به آن غایت برسید. (1991)

2000. سهل الوصول بودن اسلام

الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده
سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که اسلام را آشکار نموده و برای کسانی که به این دین درمی آیند، دسترسی به سرچشمه های آن را آسان گردانید. (1992)

2001. مسلمانان دروغین

من کتاب له الی معاویه - : ما اسلم مسلمکم الا کرهاً .
در نامه ای به معاویه می نویسد: مسلمان شما جز از روی کراهت و ناچاری اسلام نیاورد. (1993)