فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1998. اسلام معاویه

لاصحابه عند الحرب - : فو الذی فلق الحبه، و برا النسمه ما اسلموا، ولکن استسلموا و اسروا الکفر، فلما وجدوا اعواناً علیه اظهروه .
در هنگام جنگ به اصحاب خود فرمود: پس قسم به خدایی که دانه را شکافت و جان را (یا جانداران را) آفرید، آن ها (یعنی معاویه و یارانش) با قلب و اعتقاد خود، اسلام نیاوردند، لیکن از ترس اظهار اسلام کردند و کفر خویش را نهان داشتند و چون یارانی بر کفر خود یافتند آن را آشکار ساختند(1990)

1999. غایت اسلام

ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم. و ان للاسلام غایه فانتهوا الی غایته .
همانا برای شما نشانه ای است، پس با نشانه خود راه را بیابید و اسلام را غایت و هدفی است، پس به آن غایت برسید. (1991)

2000. سهل الوصول بودن اسلام

الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده
سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که اسلام را آشکار نموده و برای کسانی که به این دین درمی آیند، دسترسی به سرچشمه های آن را آسان گردانید. (1992)