فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1987. معادن همه خطایا

اهل الضلال معادن کل خطیئه، و ابواب کل ضارب فی غمره .
اهل ضلال، معدن همه خطایایند و درهای ورودی همه گمراهان و عقیده مندان باطلند. (1980)

فصل هفتم: فصول دیگری از نهج البلاغه

بخش اول: دین اسلام