نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1981. فراهم کننده زشتی ها

الشر جامع مساوی العیوب.
سیری ناپذیری، فراهم آورنده عیب های زشت است. (1974)

1982. توصیه به همنشینی پاکان

من کتابه للاشتر - : و الصق باهل الورع و الصدق، ثم رضهم علی الا یطروک و لا یبجحوک بباطل لم تفعله؛ فان کثره الاطراء تحدث الزهو و تدنی من الغره .
در نامه به مالک اشتر فرمودند: به پاکدامنان و راستگویان بسیار نزدیک شو! آن گاه ایشان را عادت ده که در صدد چاپلوسی تو بر نیایند و تو را با بیان کارهایی که نکرده ای به دروغ خشنود نسازند که به راستی چاپلوسی زیاد و پی در پی، تکبر و خودخواهی در انسان پدیدار می کند و حمیت و غرور را به او نزدیک می سازد. (1975)

1983. دور کردن بدی

احصد الشر من صدر غیرک، بقلعه من صدرک .
بدی را از سینه دیگران با ریشه کنی آن از سینه خودت، دور کن. (1976)