فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1980. یاران روزگار

الجزع من اعوان الزمان.
بی تابی، از یاران روزگار است. (و به ضرر او تمام خواهد شد). (1973)

1981. فراهم کننده زشتی ها

الشر جامع مساوی العیوب.
سیری ناپذیری، فراهم آورنده عیب های زشت است. (1974)

1982. توصیه به همنشینی پاکان

من کتابه للاشتر - : و الصق باهل الورع و الصدق، ثم رضهم علی الا یطروک و لا یبجحوک بباطل لم تفعله؛ فان کثره الاطراء تحدث الزهو و تدنی من الغره .
در نامه به مالک اشتر فرمودند: به پاکدامنان و راستگویان بسیار نزدیک شو! آن گاه ایشان را عادت ده که در صدد چاپلوسی تو بر نیایند و تو را با بیان کارهایی که نکرده ای به دروغ خشنود نسازند که به راستی چاپلوسی زیاد و پی در پی، تکبر و خودخواهی در انسان پدیدار می کند و حمیت و غرور را به او نزدیک می سازد. (1975)