فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش چهاردهم: شتاب

1909. عدم شتاب در بدی

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام - : اخر الشر؛ فانک اذا شئت تعجلته .
امام علی علیه السلام در سفارش به فرزند خود امام حسن علیه السلام می فرماید: بدی را به تاخیر افکن؛ زیرا هر زمان بخواهی می توانی آن را جلو اندازی. (1903)

1910. پرهیزاز شتاب

من کتابه للاشتر لما ولاه مصر - : لا تعجلن الی تصدیق ساع: فان الساعی غاش، و ان تشبه بالناصحین .
امام علی علیه السلام در فرمان ولایت مصر به مالک اشتر می فرماید: در قبول کردن حرف بدگو عجله نکن؛ زیرا سخن چین، حیله گر است، هر چند در قیافه اندرزگویان درآید! (1904)