فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1905. بزرگ ترین خیانت

ان اعظم الخیانه خیانه الامه، و افظع الغش غش الائمه .
به راستی که بزرگ ترین خیانت، خیانت به ملت و رسواترین غش و فریب، فریب به رهبر و پیشوای مسلمانان است. (1899)

1906. پناه از گمراهی در هدایت

اللهم انی اعوذبک ان افتقر فی غناک، او اضل فی هداک .
پروردگارا! به تو پناه می برم از آن که در بی نیازی مطلق تو، نیازمند گردم یا با هدایت تو گمراه شوم. (1900)

بخش سیزدهم: غیبت