فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1877. موجبات گمراهی

من لا یستقیم به الهدی، یجربه الضلال الی الردی .
کسی که هدایت او را از انحراف باز ندارد، گمراهی او را به رذالت می اندازد.(1871)

1878. زارعین زیانکار

زرعوا الفجور، و سقوه الغرور، و حصدوا الثبور .
تخم گناه کاشتند و با آب غفلت و فریب آبیاری اش کردند و هلاکت درویدند. (1872)

1879. شوربخت واقعی

یالها حسره علی کل ذی غفله ان یکون عمره علیه حجه، و ان تودیه ایامه الی الشقوه!
ای دریغا بر هر غافلی که عمرش بر ضد او حجت باشد و روزهای عمرش، او را به سوی شوربختی کشاند. (1873)