فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1870. بر نابکاران خشم گیر!

من شنی الفاسقین و غضب لله، غضب الله له و ارضاه یوم القیامه .
هر که با نابکاران دشمنی ورزد و برای خدا خشم گیرد، خداوند به خاطر او خشم گیرد و روز قیامت خشنودش گرداند. (1864)

بخش یازدهم: بدعت

1871. دنبال بدعت نباشید!

فلا تکونوا انصاب الفتن، و اعلام البدع؛ و الزموا ما عقد علیه حبل الجماعه، و بنیت علیه ارکان الطاعه .
از نشانه (یاور) فتنه ها و پرچم ها بدعت ها نباشید و آن چه را که پیوند اجتماع به آن گره خورده و ارکان اطاعت بر آن بنا شده، بر خود لازم شمارید. (1865)