فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1862. دنیا سرای جاودان نیست!

الا و ان هذه الدنیا التی اصبحتم تتمنونها و ترغبون فیها، و اصبحت تغضبکم و ترضیکم، لیست بدارکم .
بدانید این دنیایی که آرزومند آن شده اید و بدان رغبت می ورزید و او شما را گاه به خشم می آورد و گاه خشنود می سازد، سرای (همیشگی) شما نیست. (1856)

1863. مکان صحیح خشم

و قال علیه السلام لاصحابه - : قد ترون عهود الله منقوضه فلا تغضبون، و انتم لنقض ذمم آبائکم تانفون!
به یاران خود فرمود - : شما پیمان های خدا را شکسته می بینید، اما به خشم نمی آیید، در حالی که از شکسته شدن پیمان های پدرانتان به غیرت می آیید و ناراحت می شوید. (1857)

1864. تحذیر از خشم

احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس .
از خشم برحذر باش؛ زیرا از لشکریان بزرگ شیطان است. (1858)