فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش دهم: خشم

1859. خشم برای خدا

من کتاب له علیه السلام الی اهل مصر لما ولی علیهم الاشتر - : من عبدالله علی امیر المومنین الی القوم الذین غضبو الله حین عصی فی ارضه، و ذهب بحقه ..
در نامه ای به مصریان آن گاه که مالک اشتر را بر آن ها گماشت، فرمود: از بنده خدا امیر مومنان، به مردمی که چون خداوند در زمینش نافرمانی شد و حقش پایمال گشت، برای او خشم آمدند... (1853)

1860. سیک مغزی شیطان

ایاک و الغصب فانه طیره من الشیطان .
از غضب به دور باش؛ زیرا خشم از سبک مغزی های شیطان است. (1854)