فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1851. مرز ستودن و چاپلوسی

الثناء با کثر من الاستحقاق ملق .
ستودن کسی بیش از آن چه او شایسته است چاپلوسی است. (1845)

بخش نهم: تعصب

1853. غیرت نابجا

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام - : ایاک و التغایر فی غیر موضع غیره، فان ذلک یدعو الصحیحه الی السقم .
در سفارش به فرزند خود حسن علیه السلام می فرماید: از غیرت نا به جا (نسبت به زنان) بپرهیز که آن زن سالم را به بیماری می کشاند و پاکدامن را به بدگمانی (و اندیشه گناهکاری). (1846)