فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1821. دوری از کبر

الله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه، فانه ملاقح الشنان، و منافخ الشیطان، التی خدع بها الامم الماضیه، و القرون الخالیه .
خدا را! خدا را! از کبر تعصب آمیز و تفاخر جاهلی، که آن مرکز پرورش کینه و جایگاه وسوسه های شیطان است که ملت های پیشین و امت های قرون گذشته را فریفته است. (1815)

1822. ذلت جباران

ان الله یذل کل جبار، و یهین کل مختال .
خداوند هر جباری را ذلیل و هر خودپسندی را خوار می سازد. (1816)

1823. آفت عقل

اعلم ان الاعجاب ضد الصواب، و افه الالباب .
بدان که خودبینی ضد حق و راستی است و آفت عقل و خرد است. (1817)