فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1790. امر به معروف و نهی از منکر

رحم الله رجلا رأی حقا فأعان علیه، أو رأی جورا فرده، و کان عونا بالحق علی صاحبه .
رحمت خدا بر کسی که چون حقی را دید، یاری اش کرد و چون ستمی را دید از آن جلوگیری کرد و حق را در برابر ستمگر یاری رساند. (1784)

1791. نحوه قسم ستمکار

أحفلوا الظالم - اذا أردتم یمینه - بأنه بری ء من حول الله و قوته؛ فانه اذا حلف بها کاذبا عوجل العقوبة، و اذا حلف بالله الذی لا اله الا هو لم یعاجل، لانه؛ لانه قد وحدالله تعالی .
ستمکار را اگر خواستید قسم دهید به این عبارت سوگند دهید: از حول و قوه خداوند بیزار هستم اگر چنین کنم؛ زیرا اگر به این عبارت به دروغ سوگند بخورد، در مجازاتش شتاب شود، اما اگر سوگند بخورد به: خدایی که الهی جز او نیست در عقوبتش شتاب نشود؛ زیرا خداوند تعالی را به یگانگی یاد کرده است. (1785)

1792. سرانجام شوم ستم

الله الله فی عاجل البغی، و آجل و خامة الظلم .
خدا را، خدا را، از شتاب (کیفر) سرکشی مراقب باشید، و از سرانجام وخیم ستم بهراسید. (1786)