فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1769. بقای آثار زشت لذت ها

اذکروا انقطاع اللذات، و بقاء التبعات.
به یاد داشته باشید که لذت ها پایان می پذیرد؛ ولی آثار زشت آن بر جای می ماند. (1763)

1770. المغبون من غبن نفسه

المغبون من غبن نفسه.
مغبون کسی است که به نفس خود ضرر رساند. (1764)

1771. هوای نفس و آرزوی طولانی

أیها الناس! ان أخوف ما أخاف علیکم اثنان: اتباع الهوی، و طول الامل؛ فأما اتباع الهوی فیصد عن الحق، و أما طول الامل فینسی الاخرة .
ای مردم! ترسناک ترین چیزی که بر شما می ترسم دو چیز است: پیروی از هوای نفس و آرزوی طولانی؛ اما پیروی از هوای نفس انسان را از حق باز می دارد و آرزوی طولانی آخرت را به دست فراموشی می سپارد. (1765)