فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1764. دعوت به اصلاح نفس

أیها الناس! تولوا من أنفسکم تأدیبها، و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .
ای مردم! به تأدیب نفس خویش و اصلاح خود بپردازید و نفس را از دلیری و گستاخی بر خوی ها و عادات زشت بازدارید. (1758)

1765. واعظ نفس

من کان له من نفسه واعظ، کان علیه من الله حافظ .
هر که از درون خود واعظی داشته باشد، از جانب خداوند نگهدارنده ای دارد. (1759)

1766. یاری جستن علی (ع) از خدا

الحمدلله الواصل الحمد بالنعم بالشکر. نحمده علی آلائه، کما نحمده علی بلائه علی بلائه. و نستعینه علی هذه النفوس البطاء عما أمرت به، السراع الی ما نهیت عنه .
حمد خدای راست که حمد را به نعمت ها و نعمت ها را به سپاس پیوسته است. به نعمت های خداوند همان گونه حمد می نماییم که به بلایش و کمک از او می خواهیم برای (اصلاح) این نفس های کندرو در جایی که دستور به سرعت داده شده است و شتابنده به سوی آن چه که از آن نهی شده است. (1760)