فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1731. خدایا تو ببخش!

اللهم اغفرلی ما وأیت من نفسی، و لم تجد له وفاء عندی .
خداوندا! بر ما ببخشا آن چه را که از نفس خود وعده کردم و تو درباره آن وعده از من وفا ندیدی. (1725)

1732. تشویق به محاسبه نفس

حاسب نفسک لنفسک، فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک .
تو به حساب نفس خودت رسیدگی کن؛ زیرا دیگران را حسابرسی جز تو نیست. (1726)

1733. سرزنش نفس

لا یحمد حامد الا ربه، و لا یلم لائم الا نفسه .
هیچ ستایشگری جز پروردگار خود را نستاید و هیچ سرزنش کننده ای جز نفس خود را توبیخ ننماید. (1727)