فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1665. بالارفتن ارزش انسان

بالافضال تعظم الاقدار.
با بذل و بخشش، ارزش های انسانی بالا می رود. (1659)

1666. انفاق مال

أنفق الفضل من ماله.
خوشا به حال آن کس که زیادی مال خود را در راه خدا انفاق کند. (1660)

1667. نیکی به دیگران

أحسن کما تحب أن یحسن الیک.
نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود. (1661)