فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1664. نتیجه یقین

من أیقن بالخلف، جاد بالعطیة.
هر کس به نتیجه گیری و پاداش یقین داشته باشد، دست برای بخشش می گشاید (یعنی هیچ گاه بخل نمی کند). (1658)

1665. بالارفتن ارزش انسان

بالافضال تعظم الاقدار.
با بذل و بخشش، ارزش های انسانی بالا می رود. (1659)

1666. انفاق مال

أنفق الفضل من ماله.
خوشا به حال آن کس که زیادی مال خود را در راه خدا انفاق کند. (1660)