فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1626. پند پیر از رأی جوان به

رأی الشیخ أحب الی من جلد الغلام، و روی من مشهد الغلام.
رأی پیران را از دلاوری جوانان (و به روایتی از اجتماع جوانان) بیشتر دوست دارم. (1620)

1627. رابطه رأی و بخت

صواب الرأی بالدول: یقبل باقبالها، و یذهب بذهابها .
درستی به رأی بسته به دولت بخت است: اگر دولت رو کند درستی رأی نیز رو می کند و اگر آن پشت کند این نیز می رود. (1621)

1628. دور باد رأی کج اندیش!

عزب رأی امری تخلف عنی، ما شککت فی الحق مذ أریته .
دور باد رأی کسی که با من مخالفت کند، من از زمانی که حق به من نمایانده شد در آن تردید نکرده ام. (1622)