فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1609. اراده و پایداری

الحمدالله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده، و أعز أرکانه علی من غالبه، فجعله أمنا لمن علقه... و آیة لمن توسم، و تبصرة لمن عزم .
ستایش خدایی را که شریعت اسلام را پدید آورد و دسترسی به آبشخورهای آن را برای واردشوندگان آسان گردانید و پایه های آن را در برابر چیره جویان بر آن استوار ساخت و آن را برای کسی که بدان بپیوندد، جایگاهی امن قرار داد... و برای جویای نشان راه حق و رستگاری نشانه و برای افراد مصمم مایه بینش. (1604)

بخش هجدهم: خوف و رجاء

1610. اعتماد به الطاف کارساز

لا تیأسن لشر هذه الامة من روح الله؛ لقوله تعالی: (انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون) .
مأیوس نشوید از رحمت خداوندی بر تبهکاران این امت؛ زیرا خدا فرموده است قطعی است که از رحمت خداوندی ناامید نمی شوند مگر مردم کافر.